Els camps definibles

Els camps definibles

   10 d’Agost de 2017

En el present article, es detalla la utilitat d’aquests camps i com configurar-los dins de l’aplicació de “Gestión de Criaderos”.

En les diferents versions del programa s’han anat afegint camps a la fitxa de l’animal, però els usuaris sempre ens sol·licitaven que se n’afegíssin alguns de nous, que en molts casos eren específics a la raça amb la qual treballaven o al seu forma de gestionar les fitxes .

Davant aquesta demanda que era una constant, vam decidir afegir una nova pestanya de definibles a la fitxa, en la qual l’usuari disposa de deu camps configurables que permeten adaptar aquests camps a les necessitats de cada criador, millorant la flexibilitat de l’aplicació.

Per poder configurar aquests camps a les nostres necessitats, hem d’entrar en l’opció Definibles de la pestanya Fitxers Auxiliars del menú principal de l’aplicació.

Com veurem, a més del Fitxer General també podrem definir els camps a les opcions de Propietaris i a l’Agenda, on també hi ha la pestanya de definibles.

Un cop seleccionada l’opció, modificarem les etiquetes amb la descripció que desitgem i podrem deixar en blanc les que no vulguem utilitzar.

Un cop definides les etiquetes, guardarem la fitxa i si entrem en la Fitxa general o al Històric, ja veurem les noves descripcions reflectides a la fitxa de l’animal.

Com podem veure, la configuració és molt senzilla i ens donarà una gran flexibilitat en l’ús de les fitxes, permetent adaptar una mica més el programa a les nostres necessitats particulars.

Sobre l'autor

Atlas Software administrator

El comentaris estan tancats!!!